Date: 08 آوریل 2024
Cat: اخبار

به نام خدا

شرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت آتامان سال نو را که “سال جهش تولی با مشارکت مردم” نامگذاری گردیده است را به همه تولید کنندگان، صنعتگران و مردم شریف ایران تبریک عرض می نماید.
به استحضار می رساند به زودی طرح های ویژه ای جهت سال جهش تولید با مشارکت مردم از جانب شرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت آتامان برای تحقق هرچه بیشتر شعار این سال و به منظور حمایت از سرمایه گذاران و تولید کنندگان محترم معرقی خواهد شد.