Monthly Archives: سپتامبر 2018مجوزهای راه اندازی کارخانجات شوینده، آرایشی و بهداشتی

01

سپتامبر 2018

مجوزهای راه اندازی کارخانجات شوینده، آرایشی و بهداشتی

به نام خدا دوستان زیادی در تماس با شرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت آتامان از ما در زمینه نحوه دریافت مجوزهای لازم  سوال می کنند، در مقاله حاضر علاوه بر پاسخ به سوال این دوستان در زمینه حداقل ضوابط بهداشتی برای راه اندازی کارخانجات شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز بررسی خواهیم داشت. جهت راه اندازی کارخانه یا کارگاه شوینده، آرایشی و بهداشتی، بعد از بررسی های لازم جهت تامین مواد اولیه، بازار فروش و خرید دستگاهها و ماشین آلات و بعد از در نظر گرفتن مکان مناسب جهت فعالیت، به اداره صنایع و معادن استان و یا شهرستان محل فعالیت…

ادامه مطلب …