Date: 17 مه 2019
Cat:

یه نام خدا

بازدید کارشناسی و ارائه مشاوره های فنی به کارخانه پاک لیر از برترین تولید کنندگان مواد شوینده در کشور عراق خطه کردستان واقع در شهر عراق که توسط کارشناس فنی شرکت کیمیا صنعت آتامان انجام گردید. در این بازدید راهکارهای تولید محصولات با کیفیت و بهینه سازی خط تولید به تولید کننده ارائه گردید که بسیار مورد استقبال و توجه مدیران این شرکت قرار گرفت.

همچنین علاوه بر موارد فوق مقرر گردید کارشناسان شرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت آتامان در زمینه تولید آب ژاول (سفید کننده) با شرکت پاک لیر همکاری نموده و در این راستا بازدیدهای لازم به عمل آمده و توصیه های فنی به کارفرمای محترم ارائه شد، تا ضمن بستر سازی مناسب برای انجام این پروژه تمام جوانب ایمنی و زیست محیطی را در نظر بگیرند. لازم به ذکر است که در صورت راه اندازی این خط تولید سبد محصولات شرکت پاک لیر بسیار تکمیل خواهد شد.