نمونه کارها


ساخت پدل بلندر
ساخت پدل بلندر

ساخت پدل بلندر

07 ژوئن 2018 - اخبار, ساخت دستگاهها و ماشین آلات

خط تولید پودر لباسشویی با 40 میلیون تومان
خط تولید پودر لباسشویی با 40 میلیون تومان

خط تولید پودر لباسشویی با 40 میلیون تومان

20 آوریل 2018 - اخبار

خط تولید مایعات شوینده با 40 میلیون تومان
خط تولید مایعات شوینده با 40 میلیون تومان

خط تولید مایعات شوینده با 40 میلیون تومان

01 آوریل 2018 - اخبار

فرمولاسیون شامپوی سر
فرمولاسیون شامپوی سر

فرمولاسیون شامپوی سر

31 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

Closeup of jar of moisturizing face cream and fresh marigold flower
فرمولاسیون اوسرین

فرمولاسیون اوسرین

26 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

ساخت انواع شیرینگ پک
ساخت انواع شیرینگ پک

ساخت انواع شیرینگ پک

13 ژانویه 2018 - ساخت دستگاهها و ماشین آلات

فرمولاسیون بوگیر ماشین ظرفشویی:
فرمولاسیون بوگیر ماشین ظرفشویی:

فرمولاسیون بوگیر ماشین ظرفشویی:

11 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

فرمولاسیون قرص ظرفشویی
فرمولاسیون قرص ظرفشویی

فرمولاسیون قرص ظرفشویی

11 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

فرمولاسیون جرمگیر ماشین ظرفشویی
فرمولاسیون جرمگیر ماشین ظرفشویی

فرمولاسیون جرمگیر ماشین ظرفشویی

11 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

فرمولاسیون محلول جلای ظرفشویی:
فرمولاسیون محلول جلای ظرفشویی:

فرمولاسیون محلول جلای ظرفشویی:

11 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

فرمولاسیون پودر ظرفشویی
فرمولاسیون پودر ظرفشویی

فرمولاسیون پودر ظرفشویی

11 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

فرمولاسیون ژل ماشین ظرفشویی
فرمولاسیون ژل ماشین ظرفشویی

فرمولاسیون ژل ماشین ظرفشویی

10 ژانویه 2018 - ارائه فرمولاسیون

میکسر 300 لیتر تحقیقاتی
میکسر 300 لیتر تحقیقاتی

میکسر 300 لیتر تحقیقاتی

15 دسامبر 2017 - اخبار, ساخت دستگاهها و ماشین آلات

صادرات مواد اولیه
صادرات مواد اولیه

صادرات مواد اولیه

02 دسامبر 2017 - تأمین مواد اولیه

تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات)
تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات)

تگزاپون (سدیم لوریل اتر سولفات)

01 دسامبر 2017 - تأمین مواد اولیه

ساخت میکسر 1000 لیتری خمیردندان
ساخت میکسر 1000 لیتری خمیردندان

ساخت میکسر 1000 لیتری خمیردندان

25 نوامبر 2017 - ساخت دستگاهها و ماشین آلات

ساخت انواع لیبل چسبان
ساخت انواع لیبل چسبان

ساخت انواع لیبل چسبان

22 اکتبر 2017 - ساخت دستگاهها و ماشین آلات

ساخت انواع ریبون بلندر
ساخت انواع ریبون بلندر

ساخت انواع ریبون بلندر

21 آگوست 2017 - ساخت دستگاهها و ماشین آلات

ساخت انواع مخازن و میکسرها
ساخت انواع مخازن و میکسرها

ساخت انواع مخازن و میکسرها

19 دسامبر 2013 - ساخت دستگاهها و ماشین آلات

ساخت انواع پرکن
ساخت انواع پرکن

ساخت انواع پرکن

19 دسامبر 2013 - ساخت دستگاهها و ماشین آلات

تأمین مواد اولیه
تأمین مواد اولیه

تأمین مواد اولیه

19 دسامبر 2013 - تأمین مواد اولیه

ارائه فرمولاسیون انواع محصولات شوینده و آرایشی
ارائه فرمولاسیون انواع محصولات شوینده و آرایشی

ارائه فرمولاسیون انواع محصولات شوینده و آرایشی

19 دسامبر 2013 - ارائه فرمولاسیون

ارائه مشاوره های فنی و مهندسی
ارائه مشاوره های فنی و مهندسی

ارائه مشاوره های فنی و مهندسی

19 دسامبر 2013 - ارائه مشاوره به صنایع